Bilboko Zorrotza lurmuturreko eremua antolatzeko lehiaketan finalista da Krean

Kreanen 'Landa bizia' proposamenak 2. saria lortu du Bilboko Udalak antolatutako Zorrotza lurmuturreko eremua antolatzeko proiektuen lehiaketan.
Card image cap
2024/01/24

Kreanen proposamenak Zorrotza auzoa handitzeko espazio berritzaile bat proiektatzen du, Bilboko beste auzo batzuekiko (Elorrieta eta Zorrotzaurre) eta Barakaldoko Burtzeña auzoarekiko harremana artikulatzeko.

Bi eremu handi daude antolatuta: Zorrotzatik gertuen dagoen eremua, batez ere bizitegi-erabilera duena, eta Lurmuturraren eremua, jarduera ekonomikoetarako erabiltzen dena:

 • Bizitegi-eremua Zorrotzaurre eta Burtzeña lotzen dituen ardatz baten luzeran antolatzen da. Ardatz horretan, bizitegi-etxadi irekiak bermatzen dira, itsasertzaren iragazkortasun bisuala sustatzen duen konfigurazio batekin, hiria itsasadarrerantz irekitzen duten ibai-paisaiekin lotzeko ikus-ardatzak sortuz. Tipologia horri esker, gainera, kalitatezko espazio publiko ugari sor daitezke Zorrotzan.

  Zorrotzarekiko mugan, zuzkidura-eremu handi bat antolatzen da. Trena lurperatzearen ondorioz askatutako lurzoruak aprobetxatuz, parke handi bat antolatuko da (trenbidearen parkea). Parke horretan, tren-geltoki berria kokatuko da, Kadaguaraino luzatuko dena, eta irakaskuntza-ekipamendu bat eta zuzkidura-bizitoki batzuk jarriko dira.

  Bizitegi-sarea, 2.000 etxebizitza inguru hartzeko eraikigarritasunarekin, Itsasadarraren aurrealderantz luzatzen da, Molinos Vascos eraikina integratuz eta balioan jarriz, eta haren inguruan espazio publiko bat antolatzen da, garapen berriko plaza nagusi gisa. Ondare-balio handiko eraikina birgaitzea proposatzen da, erabilera tertziarioko eraikin gisa, hotel, ikasle-egoitza, co-living edo aldi baterako beste bizileku-tipologia batean bihurtzeko.
   
 • Lurmuturraren jarduera ekonomikoen eremuan, eremu pribatu handi bat dago ikus-entzunezko hub bat garatzeko, eta 6 eraikin jartzeko aukera ematen du, daudenak barne. Eraikin horretan " Chalet de la Punta " izeneko eraikina ere sartzen da, eta kanpoan filmatzeko hainbat espazio antolatzen dira.

  Eraikinen antolamenduak ertz osoko pasealekua bermatzen du ibaiertzeko bi ertzetan, batez ere Kadaguakoan.

  Ikus-entzunezko hub-aren espazio pribatutik kanpo, iparraldeko muturrean, hirugarren sektoreko eremu bat antolatzen da merkataritza- eta aisialdi-espazioak hartzeko, eta bertan "Talleres de Zorroza" ren eraikinak sartzen dira. Hubaren hegoaldeko muturrean, irakaskuntza-ekipamendu pribaturako/ekipamendu soziokulturalerako eraikin bat antolatzen da, ikus-entzunezkoen arloan eta lotutako lanbideetan prestakuntza garatzeko. Eraikin horrek erakusketa, kongresu eta ikuskizunetarako espazioak izan ditzake.
   

Espazio libreei dagokienez, proposatutako antolamenduak hainbat motatako espazio ugari ditu, besteak beste:

 • Alde batetik, ibai-ertz osoa dugu, izaera hiritarragoa duena itsasadarrerantz, eta izaera naturalagoa duena Kadaguarantz.
   
 • Bestalde, "trenbidearen parkea" dugu, oinezkoentzako eta bizikletentzako espazio eta ibilbide handiekin.
   
 • Clara Campoamor kaleko sarbidean, boulevard handi bat antolatzen da, bizitegi-eremu osoa zeharkatzen duena itsasadarreraino, eta plaza handi bat osatzen du Molinos Vascos eraikinaren ondoan.
   

Ibai-ertza, bai itsasadarrean, bai Kadagua inguruan, espazio publiko handia da, eta, horri esker, Zorrotza ur-laminarantz ireki ahal izango da, gozatzeko, aisiarako eta jolaserako elementuak sortuz, proposatutako ibilbideekin eta korridoreekin jarraituta. Ibai-ertzaren diseinuak kontuan hartzen du klima-aldaketak eragindako uholde-arriskuaren aurkako prebentzioa, ur-goraldien garaian urpean gera daitezkeen espazioak eta babesguneak sortuz.

Komunikazio-sistemaren eskema funtzionala hainbat komunikazio-ardatzen bidez antolatzen da..

 • Ardatz nagusi bat antolatu da (LZPko metropoliko pasealekua), Zorrotzaurre eta Burtzeña lotzen dituena bi udalerrietako plangintzek onartutako bi zubien bidez, tranbia-azpiegitura eta ibilgailuen eta oinezkoen zirkulaziorako bideak barne.
 • Zorrotzatik bi kaletatik sartzen da. Horietako bat gaur egungo Clara Campoamor kalea da. Kale horren sestra aldatu egin da lurperatzen den trenbidearen trazaduraren gaineko eremura sartzeko. Bestea, N-634 eta BI-3742 errepideen arteko elkargunean dagoen biribilgunetik antolatzen den kale berri bat da, zubiaren hasieran Zorrotzaurreraino dagoen biribilgunearekin lotuko dena.
 • Motordun garraioko komunikazioez gain, motorrik gabeko mugikortasuna bermatzen da bidegorri-sare baten bidez: Zorrotza eta Olabeaga lotzen ditu itsasadarraren ertzeko pasealekuaren bidez; Zorrotza eta Burtzeña lotzen ditu Kadagua ibaiaren gaineko Alzolako zubiaren bidez; Zorrotza eta Elorrieta lotzen ditu Punta aldean itsasadarraren gainean kokatutako pasabide mugikor baten bidez. Bidegorrien sarea, gainera, itsasertz osoan antolatzen da, itsasadarrean zehar, Kadaguako erriberan zehar eta trenbidearen gainean proiektatutako parke berrian espazio libreak eta parke antolatuak lotuz.
   

Jasangarritasunari eta klima-aldaketari dagokienez, proposamenak kontuan hartzen du klima-aldaketaren inpaktuetara egokitzeko neurriak ezartzea, hala nola, kasu honetan, itsas mailaren igoera, ibai-uholdeen arriskua eta bero-uhartearen efektua. Zorrotzako lurmuturrean (+6) eraikuntza-kota igotzea proposatzen da, itsasadarrean ertzeko pasealeku bat (+5) aurreikusiz, itsas-maila igotzen bada eta itsasadarrak gainezka egiten badu arriskuak minimizatzeko, modu kontrolatuan urpean gera daitekeen eremua mugatzen baita. Bero-bolada minimizatzeko, berdegune handiak antolatu dira, zuhaitz hostotsuekin, eta atsedenleku itzaltsuak (aterpe klimatikoak) eta ur-elementuak (urmaelak eta iturri ludikoak) sortu dira oinezkoentzako guneetan (pasealekuak eta plazak). Bestalde, proposamenak naturan oinarritutako konponbideak ezartzeko irizpideak ezartzen ditu, Berdeguneen eta Drainatze Jasangarriko Hiri Sistemen antolamendua lehenetsiz, hala nola estalki berdeak Hubeko ekoizpen-guneko eraikinetan, bai eta lurzoru drainatzaileak ere zolatutako eremuetan.

Ikuspegi bioklimatikotik, antolamendua aztertu da, etxebizitza guztiek eguzkitze egokia bermatuta izan dezaten, orientazio bikoitza eta aireztapen gurutzatua neurri handiagoan bermatzen duten tipologiekin. Antolamendu hori eraikinetan eta ondoriozko espazio libreetan diseinu bioklimatikoko irizpideak txertatuko dituen araudi baten bidez garatu ahal izango da (fatxaden diseinua orientazioa kontuan hartuta, hego-mendebaldeko orientazioetan eguzki-babesak garatzea, iparraldeko eta ekialdeko fatxadetan eguzkia hartzeko elementuak sustatzea, etab.). Eraikin publikoetan energia-eraginkortasuna hobetzea ere sustatuko da, instalazioen isolamendua eta eraginkortasuna hobetzeari arreta berezia eskaini

Ingeniaritza eta arkitektura