MONDRAGON euskara normalizatzeko oinarrien bidetik hobetzen

Aurten 63 kooperatibak egin dute autoebaluzioa MONDRAGONen Euskara Normalizatzeko Oinarrien (ENO) gainean: euskara plana abian duten 57k eta planik ez duten 6k. Orokorrean aurrekoan baino emaitza hobeak ondorioztatu dira.
Card image cap
Ausolan kooperatibako lan taldea.
2018/12/19

Euskara plana duten kooperatibei dagokienez, honako emaitzak azpimarra daitezke:

  • Ia denek (%90) euskararako prestakuntza irizpideak ezarrita dituzte eta gehienek (%77) prestakuntza planean jasota dute euskarari dagokiona.
  • Laurden batek hizkuntza eskakizunak zehaztuta dituzte euskararentzat estrategikoak diren lanpostuentzat eta ia erdiak (%46) lanpostu guztiei ezarri die.  Ia heren batek ez ditu hizkuntza irizpideak ezarrita.
  • Kontratazio eta barne promozioan gehienek izan dute adierazle euskara: %42k euskara kontuan hartu dutela diote, kooperatiben % 7k kontratazioetarako euskara derrigorrezko izan dute, kooperatiben %16k promozio batzuei ere aplikatu diote derrigortasuna eta laurden batek baino gehiagok, %26k, euskara derrigorrezkotzat izan dute kontratazio eta promozio guztiek.
  • Irudi, harreman eta komunikaziori dagokionez, ahozkoan zein idatzizkoan, irudian eta barne harremanetan aitortu dira emaitza onenak. Irudian kooperatiben %77k irizpideak ezarrita izanik ez du erdara nagusi: horietako erdiak ele bietan, heren batek  euskara nagusi eta %6k euskara hutsean. Barne harremanetan erdiak baino gehiagok irizpideak badituzte eta erdara ez du nagusi: horietako ia erdiak ele bietan, ia erdiak euskara nagusiki eta %8k euskara hutsean.  Aldiz, kanpo harremanetan, %45era jaisten da irizpidedunak eta erdara nagusi ez dutenak.
  • Azkenik, lan hizkuntzari dagokionez, orokorrean kooperatiben ia erdiak erdara du nagusi, heren batek euskara eta erdara erdi eta erdi darabiltzatela aitortu du, %19k euskara du nagusi eta %2k euskara dute ia lan hizkuntza bakarra.