Enpleguaren aldeko neurriak

2019/02/13

50 urtetik gorakoentzat

Sozietatean finkatzera zuzenduta:

 • Behin betiko birkokapenetara bideratutako laguntza ekonomikoak %15 handitzea (71.000 €-etik 82.000 €-ra).
 • Kooperatibentzako laguntza ekonomikoaren murrizketa aldi batez ezabatzea, behin-behineko birkokapena hasi zenetik igarotako aldiaren arabera (denboraren kontagailua zeroan jartzen da).
 • Sozietatean finkatutako bazkideak erretiro aurreraturako laguntza planetan sartzea sustatzea, baldin eta kooperatibek halako planik onartuta badaukate, horrela sozietateko egonaldia mugatuz.
 • Estaldura sare erantsi bat, eta, plan honen bidez, kooperatiba LagunAroko langabezia estrukturalaren hartzekodun bihurtu dezaketen arazo ekonomikoen aurrean, 55 urtetik gorakoei aurre-erretiroa hartzeko aukera eman ahal izateko.

Behin-behineko birkokapena egonkortzera zuzenduta:

 • Pizgarri ekonomiko bat finkatzea adin handieneko bazkideak birkokatuta mantentzen dituzten kooperatibentzat (urteko kuotaren hobariaren bidez): birkokapenaren urteko kostuaren %10, 50 eta 55 urte bitartean; eta 55 urtetik gorako bazkideentzat %15. Kooperatiba hartzaileei iradokitzen zaie laguntza horren zati bat bazkidearen mesedetan bideratzeko, Arogestionen bitartez, erretiro aurreratua bultzatzeko.

50 urtetik beherakoentzat

Enplegagarritasuna hobetzera zuzenduta:

 • Prestakuntza planak: Lanaldia egokitzea (lanaldia murriztea), lan egin ez diren orduen konpentsazio partzialarekin. Ikasketak egiteko eszedentzia, LagunAroren babes ekonomiko jakin batekin. Bi egoeretan, langabezi eskubideen kargura.

Sozietatean finkatzera zuzenduta:

 • Behin betiko birkokapenetara bideratutako laguntza ekonomikoak %10 handitzea (60.000 €-etik 66.000 €-ra).
 • Kooperatibarentzako laguntza ekonomikoaren murrizketa aldi batez ezabatzea, behin-behineko birkokapena hasi zenetik igarotako aldiaren arabera.

Beste ekintza batzuk:

 • Lan orientazioko ekintzak kanpoko lan merkatura bideratuta.
 • Kanpoko lan merkatua testatzeko neurriak.
 • Indemnizazio prestazioaren aplikazio malguagoa, bai kolektibo potentzialari dagokionez, bai zenbatekoa kalkulatzeari dagokionez.