Medikuntza pertsonalizatua: baita laborategian ere

Medikuntza pertsonalizatua: baita laborategian ere

Marisa Seco. Laborategiko zuzendaria. Osarten, kooperatiba elkartea.
1892an, William Osler mediku kanadarrak, medikuntza modernoaren aitatzat hartzen denak, hau idatzi zuen: “Garrantzitsuagoa da jakitea zer paziente mota duen gaixotasunak, pazienteak zer gaixotasun mota duen jakitea baino”.
2024/04/19

Medikuntza pertsonalizatuaren, zehaztuenaren edo indibidualizatuaren oinarriak sortzen ari zen. Medikuntza hori gaixotasunen tratamenduari eta prebentzioari ekiteko aukera gisa definitzen da, pertsona bakoitzaren aldagarritasun genetikoan, ingurumenekoan eta bizimoduan oinarrituta.

Laborategi klinikoa funtsezkoa da erabaki medikoak hartzeko, eta, beraz, medikuntza pertsonalizatua ez da posible, ezta egingarria ere, haren laguntzarik gabe. Erronka horiei aurre egiteko aplika daitezkeen teknologia berriek errendimendu molekular handiko teknika omikoak barne hartzen dituzte (genomikoa, proteomikoa, metabolomikoa). Teknika horien datuak historia klinikoarekin batera integratu behar dira, eta bioinformatikaren garapen paraleloa eta garrantzi berekoa behar da. Enpresetan langileei egiten zaizkien analisiak teknologia talde horretakoak ez diren arren, medikuntza pertsonalizatuan ere lagun dezakete, pertsona bakoitzaren ezaugarrietara egokitzen direlako.

Laborategi klinikoa funtsezkoa da erabaki medikoak hartzeko, eta, beraz, medikuntza pertsonalizatua ez da posible, ezta egingarria ere, haren laguntzarik gabe.

Hala, emaitza analitikoen aldaketak daude pertsonen artean eta pertsona beraren barruan, prozesu fisiologikoen, desberdintasun genetikoen, ingurumen faktoreen edo patologien ondorioz; beraz, emaitza normal batek (bere erreferentzia tartean sartuta) ez du baztertzen gaixotasunaren presentzia, eta, alderantziz, emaitza anomalo batek (bere erreferentzia tartetik kanpo) ez du beti gaixotasuna adierazten. Horregatik, baliagarriak dira banakako erreferentzia balioak eta aldaketaren erreferentzia balioa, populazioko erreferentzia tarteen ordez; izan ere, klinikoki esanguratsuak diren aldaketak antzemateaz gain, gaixotasunen eta tratamenduen jarraipenean ere erabil daitezke.

Laborategi klinikoa funtsezkoa da erabaki medikoak hartzeko, eta, beraz, medikuntza pertsonalizatua ezin da egin zure laguntzarik gabe.

Ikus dezagun adibide batekin: pertsona baten Z probaren emaitzak 24 eta 26 unitate artekoak izan ohi dira, eta errutina analitika bat egitean, ikus dezakegu balioa 60 unitatera igo dela. Goiko erreferentzia muga gainditzen ez badu ere (75 unitatetan dago), hau da, txostenean izartxorik agertzen ez bada ere, badakigu, pertsona horrentzat, ziurrenik, igoera klinikoki esanguratsua dela, eta handitze horren arrazoiak ikertu beharko genituzke, diagnostikoan denbora baliotsua irabazita.

Osarten, K.E.ko laborategiak hainbat modutan laguntzen du medikuntza pertsonalizatua langileen osasunean aplikatzen. Hala, analisi klinikoetako espezialistak tarte indibidual horietan eta Osartenek duen historia analitiko pertsonal garrantzitsuak ematen duen balio kalkulaezinean oinarritzen dira, pertsona bakoitzaren emaitzak banan-banan baloratzeko. Era berean, duela hilabete batzuetatik hona, gure webgunearen bidez, txosten analitikoaren parametroen emaitzen grafikora sar gaitezke, pertsona bakoitzak nola eboluzionatzen duten egiazta dezan eta, hala badagokio, bere medikuarengana jo dezan.