Hasiera
Garapen programek Berrikuntza Irekiko Plataformatan izango dute oinarria