Hasiera
Ordaindu eta Eskuratu elkarteen eskarien gainean egindako adierazpena